NAŠE PRÁVNÍ SLUŽBY

Pomáháme v právních záležitostech jednotlivcům i firmám.
Právní služby poskytujeme osobně i online.

 

BYDLENÍ A NEMOVITOSTI

koupě, prodej, nájem bytů a domů, transakce s pozemky

MANŽELSTVÍ A ROZVOD

předmanželská smlouva, vypořádání společného jmění manželů

RODINA A DĚTI

svěření do péče, výživné

CHOV PSŮ, KOČEK A KONÍ

koupě a reklamace psa, koně

PENÍZE A DLUHY

hypotéka a úschova, dluhy, exekuce, výživné

TRESTNÍ STÍHÁNÍ

trestní stíhání, přestupky, vazba, vězení

OBCHODNÍ SMLOUVY

smlouva kupní, smlouva o dílo, všeobecné obchodní podmínky

FIREMNÍ FINANCE

financování podnikání, závazky, pohledávky, úvěry, exekuce