RODINA A OBČAN:
MANŽELSTVÍ A ROZVOD

Předmanželská smlouva

Předmanželská smlouva není jen výstřelkem dobrým pro milionáře a celebrity. Může pomoci v mnoha dalšách případech. Například, pokud jeden z manželů, nebo oba, podnikají jako osoby samostatně výdělečně činné, a tedy ze zákona za podnikání ručí celým svým majetkem, i do kterého spadá částečně i společné jmění manželů. Předmanželskou smlouvou lze ochránit společné jmění manželů i majetek druhého m,anžela. Také v případě, kdy do manželství vstupují novomanželé s dluhy nebo exekucí, je to vhodné řešení. Předmanželská smlouva musí být uzavřena u notáře, advokát však může navrhnout nejvhodnější alternativu pro váš konkrétní případ - zda bude zaveden režim oddělených jmění manželů, nebo bude uspořádání jiné - a připravit příslušné podklady. Rovněž lze do společného jmění manželů vložit majetek, který partneři pořídili před vstupem do manželství. Dobré účty dělají dobré manžele.

Společné jmění manželů

Společné jmění manželů obvykle vzniká manželstvím (pokud nebyla uzavřena předmanželská smlouva, která by to změnila). Do společného jmění manželů nepatří to, co každý z manželů pořídil před vstupem do manželství, případně co v manželství dostal nebo zdědil. Do společného majetku manželů patří vše, co za manželství pořídili. V případě majetkového vyrovnání při rozvodu se za výchozí situaci považuje stav, že každý z manželů má nárok na polovinu společného majetku, a to i v případě, že jeden z manželů vydělával výrazně méně než druhý. Vypořádání společného majetku a dluhů manželů při rozvodu může být uzavřeno formou dohody - smlouvy, která je předložena soudu ke schválení, při řízení o rozvodu. V případě, že dohoda není uzavřena, soud manželství rozvede i bez vypořádání majetku. Dohodu o vypořádání společného jmění manželů před rozvodem vám pomůžeme připravit v advokátní kanceláři.

Rozvod

Rozvodem se končí manželství. Pokud se v manželství narodily děti, nevyhnutelnou podmínkou pro rozvod je soudní rozhodnutí o svěření do výchovy a určení výživného. Je-li o děti z tohoto hlediska postaráno, nebo se děti v manželství nenarodily, může soud přistoupit k rozvodovému stání. Buď se manželé na skončení manželství shodnou - jde o rozvod nesporný neboli rozvod smluvený. Kromě úpravy poměrů k dětem je podmínkou nesporného rozvodu uzavření dohody o vypořádání společného jmění manželů. V ostatních případech jde o rozvod sporný - buď se manželé nedohodli na vypořádání majetku nebo jeden z manželů se rozvádět nechce. Po přezkoumání rozvratu manželství výpovědí manželů před soudem (prokázání, že soužití manželů je hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení), soud nejčastěji manželství rozvede. Manželé musí být u rozvodu přítomni. Advokát může podat návrh na rozvod manželství, doprovodit vás k soudu a podpořit v této nepříjemné situaci.