RODINA A OBČAN:
PENÍZE A DLUHY

Ať se nám to líbí, nebo ne, kolem peněz se točí většina našeho dne. Jestli v práci vyděláváme dost, abyste měli na nájem, na oblečení, dětem na školní výlet nebo na dovolenou.

Všechno není vždy ideální, jsou situace, kdy práci nemáte, nebo vám úvěry přerostou přes hlavu, nebo v nejhorším případě jste někomu “sedli na lep” a zůstaly vám po něm jen dluhy. Život přináší všechny tyto situace, a věřte, že právník může opravdu hodně pomoci.

Hypotéka na bydlení

“Klasický” hypoteční úvěr je úvěr na nemovitost (je určený k financování nákupu nemovitosti a zajištěný nemovitostí). Kromě toho existuje také americká hypotéka, což je úvěr zajištěný nemovitostí, ale lze ho použít třeba i na nákup vybavení bytu, tedy zvláštní typ spotřebitelského úvěru. V advokátní kanceláři neradíme s finančními produkty, pokud jde o výši úrokové sazby, ale můžeme poradit když banka klade nepřiměřené podmínky pro výpověď hypotečního úvěru, nebo nesprávně informuje o RPSN. Advokát může pomoci situaci řešit a třeba i získat část zaplacených úroků zpět, popř. vyjednat rozumnější podmínky pro výpovědi úvěru a změně banky. V souvislosti s nákupem nemovitosti se pochopitelně řeší také kupní smlouva, kde můžeme pomoci opravdu významně. Velmi často mají kupní smlouvy malé háčky, a to i když jsou sepsané od realitní kanceláře. Než se pustíte do velké transakce s bydlením, najděte si důvěryhodnou právní pomoc!

Daň při převodu nemovitosti

V závěru koupě či prodeje nemovitosti je nutné podat daňové přiznání k dani z nabytí nemovité věci. Tuto povinnost kupující a kupující také musí uhradit daň, resp. zálohu daň, která se v daňovém přiznáni při převodu nemovitosti vyčíslí (finanční úřad pak případně dopočítá doplatek daně). V případě, že kupující a prodávající jsou si “cizí”, daň je ve výši 4 %, a to buď z prodejní ceny, nebo z tzv. směrné hodnoty nemovitosti (určené podle tabulek finančního úřadu) nebo z ceny podle znaleckého posudku, podle toho, která z uvedených cen je vyšší. V případě, že jde o darování nemovitosti nebo i prodej mezi příbuznými (např. rodiče darují byt dětem) nebo o převod nemovitosti mezi manželi, pak se také musí podat daňové přiznání, ale je zde nárok na osvobození od daně (daň se neplatí). Informujte se v advokátní kanceláři, zda máte nárok na osvobození od daně při převádění nemovitosti a kdo platí daň při prodeji.

Smlouva o půjčce

Pokud si půjčujete v bance, samozřejmě máte smlouvu o půjčce, nebo smlouvu o úvěru. Pokud si půjčujete od přátel, nebo přátelům, často smlouva není podepsána a pak se (bohužel) ukazuje charakter. V naší advokátní kanceláři zastáváme názor, že dobré účty dělají dobré přátele. Proto písemná smlouva o půjčce nemůže nic pokazit. Vše je jasné - kolik peněz kdo komu půjčil, jestli byl sjednaný úrok a v jaké výši, a kdy mají být peníze vráceny. Smlouva o půjčce může být také ústní, ale to se pak hůře prokazuje, i když s pomocí právníka se toho dá docílit (nikoli však vždy). Pokud se chystáte půjčit nebo si půjčit peníze, zvláště pak částku větší než je polovina vaší výplaty, konzultace s právníkem je dobrá investice, bude se vám lépe spát. Pokud dlužíte peníze, vyhledejte pomoc advokáta, nenechte se pasivně vláčet nepříjemnou situací, aktivní řešení situace s právníkem pomůže situaci zvládnout!

Splátkový kalendář a uznání dluhu

Splátkový kalendář, tedy soupis splátek a termínů, kdy mají být splátky zaplaceny, může být přímo součástí úvěrové smlouvy. Často je splátkový kalendář uzavřen v případě, že je dlužník již v prodlení (tedy neplatí včas), a cílem je, aby dlužník svůj dluh zaplatil. Pokud je to starší dluh (a hrozí promlčení, nebo již bylo promlčeno), nebo na půjčku nebyla sepsána písemná smlouva, spolu se splátkovým kalendářem lze sepsat uznání dluhu. Tím si věřitel zlepší svoji šanci na to, že půjčka bude zaplacena a pokud ne, má věřitel více důkazů při vymáhání dluhu u soudu. Jedním z ustanovení splátkového kalendáře může být tzv. ztráta výhody splátek. To znamená, že prodlení s jakoukoli splátkou zapříčiní, že dluh je celý splatný, musí se zaplatit celý jednorázově (běží úroky z prodlení z celé výše dluhu), a už nejde využít splátek. Než se dostanete do této situace, poraďte se s advokátem! V případě, že dluh je vymáhán v exekuci, splátkový kalendář s exekutorem nelze písemně uzavřít, pouze lze uzavřít “gentlemanskou” dohodu, o pravidelných splátkách, výměnou za “klid zbraní”.

Exekuce

Exekuční řízení je strašákem každého slušného člověka. Na druhou stranu, i slušný člověk se může do exekuce dostat. Velmi často je exekuce výsledkem pasivního nebo neznalého přístupu v předcházejících fázích řízení (dlužník nekomunikuje s věřitelem, nereaguje na vydaný platební rozkaz, nepodá odpor proti platebnímu rozkazu). V exekučním řízení je na základě návrhu na zahájení exekuce a pravomocného exekučního titulu vymáhána původní dlužná částka, (obvykle) náklady na soudní řízení a pak také náklady exekutora, což znamená, že částka vymáhaná exekutorem je výrazně vyšší než původní dluh. Avšak, i v případě, že už byla zahájena exekuce, s právní pomocí lze dosáhnout alespoň částečného snížení nákladů na exekuci a tedy i snížení dlužné částky. Za pomoci advokáta lze pomocí návrhu na částečné zastavení exekuce řešit zabavení řidičského průkazu exekutorem, nebo zablokovaný bankovní účet.

Prodej nemovitosti s hypotékou

V dnešní době je řada nemovitostí pořízena s využitím hypotečního úvěru. Avšak může nastat situace, že chcete prodat svoji nemovitost, na které vázne zástavní právo ve prospěch hypoteční banky. Možná proto, že se chcete stěhovat, nebo proto, že máte finanční problémy, hypotéku nemůžete splácet nebo možná proto, že již byl vydán exekuční příkaz k prodeji vaší nemovitosti. Důležité je, že prodej nemovitosti s hypotékou (i s exekucí) lze realizovat. Jednoznačně doporučujeme využít služby advokátní kanceláře, se zkušenostmi na realitním trhu. Jedná se již o složitější prodej nemovitosti zejména v případě, kdy kupující chce financovat nákup také pomocí hypotečního úvěru, využijete právní poradenství i možnost advokátní úschovy pro úschovu kupní ceny. Advokát může komunikovat s bankou i s finančním poradcem (a případně i s exekutorem), aby byla smlouva opravdu bez háčku a plnění bylo hladké.