CENY PRÁVNÍCH SLUŽEB

První konzultace osobně nebo online Pokud bude uzavřena plná moc a složena záloha na právní služby, pak je první konzultace zdarma. Online konzultace je možná jako videohovor přes Mesenger nebo WhatsApp. Cena první konzultace je 744 Kč plus DPH 21 % (30 minut) 900 Kč / 30 minut nebo zdarma při složení zálohy
Smluvní hodinová sazba Smluvní hodinová sazba je 1900 Kč plus DPH 21 %. Advokát je oprávněn žádat přiměřenou zálohu - zpravidla je záloha na 3 hodiny, tj. 5700 Kč plus 21 % DPH. V odůvodněných případech lze poskytnout právní služby za sníženou cenu. 2299 Kč / 60 minut
Náklady na cestu mimo Brno V případě nutnosti jednat mimo kancelář a mimo Brno, jsou sjednány náklady na cestu 13 Kč/km plus 21 % DPH nebo dle jízdného. 15,73 Kč za 1 km
Jednorázová smluvní odměna Jedná se o pevnou částkou za předem dohodnutý rozsah právní služby, např. sepis listiny/smlouvy nebo za zastupování u rozvodu, návrhu na úpravu poměrů nezletilých dětí, založení SRO, smluvní dokumentace pro podnikatele apod. Cenu účtujeme s DPH 21 %. dle konkrétního případu
Autorizovaná konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby Konverze papírových dokumentů do elektronické podoby pro možnost online komunikace s úřady a soudy. Osvobozeno od DPH. 40 Kč za stránku
Autorizovaná konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby Konverze elektronických dokumentů do listinné podoby (zejména konverze soudních a úředních rozhodnutí došlých datovou schránkou). Osvobozeno od DPH. 30 Kč za stránku

Advokátní kancelář Jana Krouman s.r.o. je plátcem DPH. Sazba DPH na právní služby je 21 % (zahrnuto v ceně).