CENY PRÁVNÍCH SLUŽEB

První konzultace osobně nebo online Pokud bude uzavřena plná moc a složena záloha na právní služby, pak je první konzultace zdarma. Online konzultace je možná jako videohovor přes Mesenger nebo WhatsApp. Cena první konzultace je 900 Kč plus DPH 21 %. 1 089 Kč / 30 minut nebo zdarma 
Smluvní hodinová sazba V odůvodněných případech lze poskytnout právní služby za sníženou cenu. Advokát je oprávněn žádat přiměřenou zálohu. Smluvní hodinová sazba je 1900 Kč plus DPH 21 %. 2299 Kč / 60 minut
Náhrada zmeškaného času V případě nutnosti jednat mimo kancelář a mimo Brno, je sjednána náhrada zmeškaného času (každých započatých 15 minut) a náklady na cestu 15 Kč/km nebo dle jízdného. Náhrada zmeškaného času je 300 Kč plus DPH 21 %. 363 Kč za 15 minut
Jednorázová smluvní odměna Jedná se o pevnou částkou za předem dohodnutý rozsah právní služby, např. sepis listiny/smlouvy nebo za zastupování u rozvodu, návrhu na úpravu poměrů nezletilých dětí, založení SRO, smluvní dokumentace pro podnikatele apod. Cenu účtujeme s DPH 21 %. dle konkrétního případu
Konverze dokumentů Konverze papírových dokumentů do elektronické podoby pro možnost online komunikace s úřady a soudy. Konverze elektronických dokumentů do listinné podoby (konverze soudních a úředních rozhodnutí). Cena 30 Kč je uvedena za 1 stranu A4 a je konečná. V případě konverze dokumentů přesahujících 4 stránky z listinné do elektronické podoby účtujeme manipulační poplatek 5 Kč za stránku. 30.00 Kč

Advokátní kancelář Jana Krouman s.r.o. je plátcem DPH. Sazba DPH na právní služby je 21 % (zahrnuto v ceně).