CENY PRÁVNÍCH SLUŽEB

Bezplatná telefonická konzultace 10 minut
Bezplatná 10 minutová telefonická konzultace s advokátem pro základní orientaci v problému. Rezervujte prosím online.
zdarma
První online konzultace
1157 Kč + 21 % DPH, 30 minut
WhatsApp, Messenger, popř. dle volby klienta pozváním do jeho aplikace. Bez písemného výstupu.
1 400 Kč
(30 minut)
Hodinová sazba pro nové klienty (od 1. 7. 2024)
Od 2 800 Kč + 21 % DPH do 3 500 Kč + 21 % DPH, podle náročnosti věci.
Účtujeme osobní, telefonické, emailové porady po 10 minutách.
Související administrativní činnosti: 150 Kč + 21 % DPH každých započatých 10 minut.
Víkendy a státem uznané svátky dvojnásobek.
3 388 až 4 235 Kč
Advokátní tarif
Pokud není cena za právní službu sjednána smluvně (nejčastěji hodinově), je určena advokátním tarifem. Vychází se např. z hodnoty sporu.
podle případu
Náklady na cestu mimo Brno
V případě nutnosti jednat mimo kancelář a mimo Brno, účtujeme náklady na cestu dle platné vyhlášky MPSV č. 237/2022 Sb., o cestovních náhradách
Čas promeškaný na cestě: 75 % hodinové sazby.
skutečné náklady a čas
Autorizovaná konverze dokumentů (CzechPoint)
Konverze papírových dokumentů do elektronické podoby pro možnost online komunikace
s úřady a soudy.
Konverze elektronických dokumentů do listinné podoby (zejména konverze soudních a úředních rozhodnutí došlých datovou schránkou).
Osvobozeno od DPH.
Související administrativní činnosti: 150 Kč + 21 % DPH každých započatých 10 minut.
30 Kč za stránku
Platební podmínky
Splatnost faktury je 7 dní. V případě expresního plnění je splatnost téhož dne.
Advokát je oprávněn žádat přiměřenou zálohu. Bez úhrady zálohy advokát není povinen činit žádné úkony.
Soudní, správní a jiné poplatky související s kauzou hradí klient nad rámec smluvní odměny advokáta.

Advokátní kancelář Jana Krouman s.r.o. je plátcem DPH. Sazba DPH na právní služby je 21 %.
Ceník a platební podmínky jsou platné od 1. 12. 2022.

Mimosoudní řešení sporu mezi advokátem a klientem (spotřebitelem)
Zákon o ochraně spotřebitele přináší možnost řešení sporu advokáta (poskytovatele služby) s klientem (spotřebitelem), pokud se v případě sporu o kvalitu, rozsah nebo cenu služby sami nedohodnou na oboustranně přijatelném kompromisu. Rolí zprostředkovatele je pro tento případ pověřena Česká advokátní komora. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů není zpoplatněno a náklady s ním spojené si strany nesou samy.