CENY PRÁVNÍCH SLUŽEB

Bezplatná telefonická konzultace 10 minut
Bezplatná 10 minutová telefonická konzultace s advokátem pro základní orientaci v problému. Rezervujte prosím online.
zdarma
První online konzultace
785,12 Kč + 21 % DPH, 30 minut
WhatsApp, Messenger, popř. dle volby klienta pozváním do jeho aplikace. Bez písemného výstupu.
950 Kč (30 minut)
Konzultace / hodinová sazba
2 000 Kč + 21 % DPH, každá započatá hodina.
Související administrativní činnosti: 100 Kč + 21 % DPH každých započatých 10 minut.
Víkendy a státem uznané svátky dvojnásobek.
2 420 Kč
Balíček: koupě / prodej nemovitosti
Zahrnuje kontrolu rezervační smlouvy od realitní kanceláře. Vytvoření kupní smlouvy a smlouvy o advokátní úschově, návrhu na vklad, případně jejich revize. Advokátní úschova, možnost ověření podpisů, zastupování v řízení u katastrálního úřadu, jsou v rámci balíčku. Případný úrok z úschovy je součástí odměny advokáta. Nelze použít zejména v případě nebankovní zástavy na prodávané nemovitosti, nebo více spoluvlastníků.
12 314 Kč + 21 % DPH
14 900 Kč
Náklady na cestu mimo Brno
V případě nutnosti jednat mimo kancelář a mimo Brno, jsou sjednány náklady na cestu
14,88 Kč/km + 21 % DPH.
Zahrnuje i promeškaný čas na cestě.
18 Kč za 1 km
Autorizovaná konverze dokumentů (CzechPoint)
Konverze papírových dokumentů do elektronické podoby pro možnost online komunikace
s úřady a soudy.
Konverze elektronických dokumentů do listinné podoby (zejména konverze soudních a úředních rozhodnutí došlých datovou schránkou).
Osvobozeno od DPH.
Související administrativní činnosti: 100 Kč + 21 % DPH každých započatých 10 minut.
30 Kč za stránku
Platební podmínky
Splatnost faktury je 7 dní. V případě expresního plnění je splatnost téhož dne.
Advokát je oprávněn žádat přiměřenou zálohu. Bez úhrady zálohy advokát není povinen činit žádné úkony.
Soudní, správní a jiné poplatky související s kauzou hradí klient nad rámec smluvní odměny advokáta.

Advokátní kancelář Jana Krouman s.r.o. je plátcem DPH. Sazba DPH na právní služby je 21 %.
Ceník a platební podmínky jsou platné od 1. 8. 2022.