O ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘI
JANA KROUMAN S.R.O.

Mgr. Ing. Jana Krouman, BA, advokátka

Založila jsem vlastní advokátní kancelář, abych mohla mít přímý vliv na kvalitu služeb poskytovaných klientům. Zaměřujeme se na témata, která přináší život. Většinou nevíte, co přinese zítřek - život se nedá dokonale škatulkovat a obvykle máte více problémů a příležitostí současně. Víme, že dokonalé právní řešení nemusí být k žití. Usilovně hledáme pro naše klienty řešení, se kterým se dá žít, pracovat a milovat, a snažíme se jej realizovat.

Jsem zapojena do programu České advokátní komory - Advokáti do škol.

Mimo práci se zabývám výcvikem velkých kníračů na vrcholové úrovni a jejich chovem. Proto jsou mi velmi blízké právní problémy spojené s chovem a držením psů, včetně přestupků a trestních řízení, kde psi figurují.

Mgr. Matěj Svozil,
advokátní koncipent

V roce 2019 jsem úspěšně ukončil Právnickou fakultu v Brně. Již během studia jsem si vyzkoušel praxi v menších advokátních kancelářích, z toho téměř dva roky jsem jako právní praktikant působil v Advokátní kanceláři Jana Krouman s.r.o. Na studijní praxi v této kanceláři jsem navázal, a aktuálně zde působím jako advokátní koncipient s generální praxí.

Na právu se mi líbí logická provázanost a organizovanost celého systému. S využitím znalostí tohoto systému je pak možné z několika řešení zvolit to nejlepší, případně v dané situaci nejvhodnější. Práci v advokátní kanceláři chápu hlavně jako službu pro lidi, chtěl bych se proto zabývat zejména různorodými problémy obyčejných lidí. Aktuálně se věnuji mimo jiné ochraně soukromí a osobních údajů, rád čtu, cestuji a poznávám různé druhy kávy.

Matěj Roth, praktikant

Studuji čtvrtý ročník Právnické fakulty Masarykovy univerzity a od počátku druhého ročníku studia pracuji jako  praktikant v Advokátní kanceláři Jana Krouman. Nad rámec školních povinností dlouhodobě studuji anglosaské právo a právní angličtinu.

Mezi mé největší zkušenosti patří jednosemestrální studium ve Velké Británii, které mě naučilo, že nezáleží jen na výsledku, ale i na cestě, kterou si k němu zvolíme. Věřím, že každý klient si zaslouží řešení přesně vyhovující jeho situaci, a snažím se takové řešení najít.
Ve volném čase rád sleduji vývoj informačních technologií a jejich projev v právu a mezi mé koníčky patří i návštěvy divadla.

Lenka Tomešová, asistentka

V Advokátní kanceláři Jana Krouman s.r.o. pracuji na pozici asistentky od založení kanceláře.
Práce v advokátní kanceláři je velmi zajímavá, a díky našim klientům i pestrá. Každý den poznávám a učím se novým věcem. Jsem ráda, že můžu být součástí tohoto kreativního týmu.

Mým cílem je rozvíjet kancelář dostatečně rychle, ale na pevných základech a důvěře v kvalitní práci a znalosti každého jednotlivce.