O LIDECH V ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘI
JANA KROUMAN S.R.O.

Mgr. Ing. Jana Krouman, BA, advokátka, ČAK 17458

Založila jsem vlastní advokátní kancelář, abych mohla mít přímý vliv na kvalitu služeb poskytovaných klientům. Zaměřujeme se na témata, která přináší život. Většinou nevíte, co přinese zítřek - život se nedá dokonale škatulkovat a obvykle máte více problémů a příležitostí současně. Víme, že dokonalé právní řešení nemusí být k žití. Usilovně hledáme pro naše klienty řešení, se kterým se dá žít, pracovat a milovat, a snažíme se jej realizovat.

Mimo práci se zabývám výcvikem velkých kníračů na vrcholové úrovni. Proto jsou mi velmi blízké právní problémy spojené s chovem a držením psů (a zvířat obecně), včetně přestupků a trestních řízení, kde psi figurují.


Mgr. Matěj Svozil, advokát,
ČAK 20647

V roce 2019 jsem úspěšně ukončil Právnickou fakultu v Brně. Již během studia jsem si vyzkoušel praxi v menších advokátních kancelářích, z toho téměř dva roky jsem jako právní praktikant působil v Advokátní kanceláři Jana Krouman s.r.o. Na studijní praxi v této kanceláři jsem navázal, a nyní zde působím jako advokátní koncipient s generální praxí.

Na právu se mi líbí logická provázanost a organizovanost celého systému. S využitím znalostí tohoto systému je pak možné z několika řešení zvolit to nejlepší, případně v dané situaci nejvhodnější. Práci v advokátní kanceláři chápu hlavně jako službu pro lidi, chtěl bych se proto zabývat zejména různorodými problémy obyčejných lidí. Aktuálně se věnuji mimo jiné ochraně soukromí a osobních údajů, rád čtu, cestuji a poznávám různé druhy kávy.


Lenka Tomešová, asistentka

V Advokátní kanceláři Jana Krouman s.r.o. pracuji na pozici asistentky od založení kanceláře.
Práce v advokátní kanceláři je velmi zajímavá, a díky našim klientům i pestrá. Každý den poznávám a učím se novým věcem. Jsem ráda, že můžu být součástí tohoto kreativního týmu.

Mým cílem je rozvíjet kancelář dostatečně rychle, ale na pevných základech a důvěře v kvalitní práci a znalosti každého jednotlivce.