O ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘI
JANA KROUMAN S.R.O.

Mgr. Ing. Jana Krouman, BA, advokátka

Založila jsem vlastní advokátní kancelář, abych mohla mít přímý vliv na kvalitu a způsob služeb poskytovaných klientům. Zaměřujeme se na témata, která přináší život. Většinou nevíte, co přinese zítřek - život se nedá dokonale škatulkovat a obvykle máte více problémů a příležitostí současně. Víme, že dokonalé právní řešení nemusí být k žití. Usilovně hledáme pro naše klienty řešení, se kterým se dá žít, pracovat a milovat, a snažíme se jej realizovat.

Dlouhodobě spolupracuji se vzdělávací agenturou Tempo Training and Consultuing, a. s., a to především v oblasti pracovního práva. Spolupracuji také s Oldřich Janda Consultancy, s. r. o., zejména v oblasti ochrany osobních údajů a právního poradenství pro podnikatele.

Mimo práci se zabývám výcvikem velkých kníračů na vrcholové úrovni a jejich chovem. Proto jsou mi velmi blízké právní problémy spojené s chovem a držením psů, včetně přestupků a trestních řízení, kde psi figurují.

Mgr. Matěj Svozil, advokátní koncipent

V roce 2019 jsem úspěšně ukončil Právnickou fakultu v Brně. Již během studia jsem si vyzkoušel praxi v menších advokátních kancelářích, z toho téměř dva roky jsem jako právní praktikant působil v Advokátní kanceláři Jana Krouman s.r.o. Na studijní praxi v této kanceláři jsem navázal, a aktuálně zde působím jako advokátní koncipient s generální praxí.

Na právu se mi líbí logická provázanost a organizovanost celého systému. S využitím znalostí tohoto systému je pak možné z několika řešení zvolit to nejlepší, případně v dané situaci nejvhodnější. Práci v advokátní kanceláři chápu hlavně jako službu pro lidi, chtěl bych se proto zabývat zejména různorodými problémy obyčejných lidí. Aktuálně se věnuji mimo jiné ochraně soukromí a osobních údajů, rád čtu, cestuji a poznávám různé druhy kávy.

Matěj Roth, praktikant

Studuji čtvrtý ročník Právnické fakulty Masarykovy univerzity a od počátku druhého ročníku studia pracuji jako  praktikant v Advokátní kanceláři Jana Krouman. Nad rámec školních povinností dlouhodobě studuji anglosaské právo a právní angličtinu.

Mezi mé největší zkušenosti patří jednosemestrální studium ve Velké Británii, které mě naučilo, že nezáleží jen na výsledku, ale i na cestě, kterou si k němu zvolíme. Věřím, že každý klient si zaslouží řešení přesně vyhovující jeho situaci, a že je možné takové řešení najít.
Ve volném čase rád sleduji vývoj informačních technologií a jejich projev v právu a mezi mé koníčky patří i návštěvy divadla.

Eva Moravcová, praktikantka

Již pátým rokem studuji Právnickou fakultu v Brně na Masarykově univerzitě. Od druhého ročníku jsem se zapojila i do právní praxe, přičemž již přes rok jsem jako praktikanta v Advokátní kanceláři Jana Krouman. Jeden semestr jsem strávila studiem v zahraničí, zapojila jsem se do jednosemestrální praktické stáže v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a čtvrtým rokem působím v Akademickém senátu Právnické fakulty MU.

V právu, zejména občanském, mě baví hledat rozmanitá řešení. Fascinuje mě, kolik možností a různých cest právo nabízí, abyste dosáhli svých cílů.

Lenka Tomešová, asistentka

V Advokátní kanceláři Jana Krouman s.r.o. pracuji na pozici asistentky od jejího založení.
Práce v advokátní kanceláři je velmi zajímavá, a díky našim klientům i pestrá. Každý den poznávám a učím se novým věcem. Jsem ráda, že můžu být součástí týmu advokátní kanceláře.

Mým cílem je rozvíjet kancelář dostatečně rychle, ale na pevných základech a důvěře v kvalitní práci a znalosti každého jednotlivce.