FIRMA A PODNIKATEL:
OCHRANNÉ ZNÁMKY

Ochranná známka může mít textovou, grafickou nebo smíšenou formu.

Vždy záleží na Vašem druhu podnikání a způsobu, jak má být ochranná známka využita. Je vhodné zvážit také územní působnost, tedy zda se má jednat pro ochranu na území ČR, nebo například EU či po celém světě. Advokát poradí s přihláškou ochranné známky, Vy můžete v klidu podnikat.

Ochranné známky

Ochrana duševního vlastnictví. Pomůžeme s procesem registrace ochranné známky u Úřadu pro cohranu průmyslového vlastnictví, i s námitkami proti zápisu konkurujících ochranných známek.