PRO SPOTŘEBITELE

Osobní údaje zpracovávané advokátem a advokátní mlčenlivost

Při poskytování právních služeb advokát zpravidla potřebuje velmi různé osobní údaje klienta, aby bylo možno poskytnout opravdu kvalifikovanou a komplexní službu. S osobními údaji zacházíme s nejvyšší opatrností.

Vedle zásad ochrany osobních údajů se řídíme také zásadou advokátní mlčenlivosti, která jednou ze základních povinností advokáta.

Bez souhlasu klienta nezveřejňujeme a neposkytujeme žádné informace (krom toho, co nám zákon ukládá ve zvláštních případech). Osobní údaje údaje obsažené v advokátním spisu po ukončení spolupráce archivujeme a po uplynutí zákonné lhůty skartujeme.

Mimosoudní řešení sporu mezi advokátem a klientem (spotřebitelem)

Zákon o ochraně spotřebitele přináší možnost řešení sporu advokáta s klientem (spotřebitelem), pokud se sami nedohodnou na oboustranně přijatelném kompromisu. Rolí zprostředkovatele je pro tento případ pověřena Česká advokátní komora.

Česká advokátní komora bude zprostředkovatelem jednání mezi spotřebitelem a advokátem v případech, kdy se na Českou advokátní komoru obrátí spotřebitelé s žádostí o mimosoudní řešení sporu s advokátem - poskytovatelem služby. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů není zpoplatněno a náklady s ním spojené si strany nesou samy.

Návrh na zahájení mimosoudního řízení může spotřebitel podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé.