RODINA A OBČAN:
CHOV PSŮ, KOČEK A KONÍ

Češi jsou milovníky zvířat. Ať jde o psy, kočky nebo koně. Řada lidí si psy, kočky nebo koně pochopitelně kupuje, případně jsou zvířata darována. Někteří chovatelé psů a koček mají oficiálně registrované chovatelské stanice a prodávají zvířata s průkazem původu, jiní produkují zvířata bez průkazu původu, více či méně cíleně. Zvíře žije dlouhé roky, a péče o něj je finančně náročná. Smlouva od právníka se může hodit. 

Kupní smlouva na zvíře

Pokud si zvíře kupujete, tedy platíte za něj, jedná se o kupní smlouvu, ať je to na papíře (písemná smlouva) nebo je to smlouva ústní. Písemná kupní smlouva má řadu výhod - snadno se prokáže, co bylo ve smlouvě dohodnuto. Ve smlouvě musí být uvedeno, o jaké zvíře se jedná, kdo jsou jeho rodiče. Zejména, pokud chcete zvíře využívat dále do chovu nebo s ním chodit na výstavy, hodí se vědět maximum, a mít ve smlouvě podchyceno, že je zvíře zdravé, a že byli také jeho rodiče vyšetřeni na genetické nemoci. Ve smlouvě může být uvedena i záruka na kvalitu zvířete. Pokud jde o psy a kočky, je vyhláškou stanoven minimální věk, kdy lze štěňata a koťata prodávat. Hříbata lze prodávat až po odstavení. Je proto důležité vědět, kdy se zvíře narodilo. Jde o život vašeho budoucího parťáka, i o váš, zda koupíte přesně to zvíře, které jste si vysnili. Nepodceňujte rizika pochybné koupě a vždy sepište kupní smlouvu po konzultaci s právníkem. Vyplatí se to.

Smlouva o spoluvastnictví zvířete

U zvířat se můžeme setkat se spoluvlastnictvím zvířete stejně, jako se setkáváme s tím, že mají lidé společně třeba dům nebo auto. Spoluvlastnické vztahy jsou obecně upraveny v občanském zákoníku, ale u zvířat je to trochu specifické. I v tomto případě doporučujeme sepsat písemnou smlouvu, která upraví vzájemná pravidla, například hrazení nákladů spojených s uchovněním a zápisem do plemenné knihy, výstavami, zkouškami, nebo třeba kdo hradí náklady veterinární péče. Pokud je zvíře zdravé, jde všechno hladce, ale veterinární péče může pěkně lézt do peněz - víc než porada u advokáta! V případě, že jde o zvířata v chovu (pod dohledem chovatelských stanic a organizací), doporučuji upravit, kdo je vlastníkem mláďat. Pokud není ve smlouvě o mláďatech nic, pak jsou vlastníky mláďat také napůl vlastníci samice (feny, kočky nebo kobyly). U samců ve spoluvlastnictví, pokud je sjednán poplatek za krytí nebo za připuštění, opět by se tento výdělek měl dělit mezi spoluvlastníky. U nás není zvykem sepisovat smlouvu, natož se o ní radit s právníkem, ale vztahy v chovu jsou natolik složité, že konzultace má význam.

Smlouva o pronájmu feny do chovu

V případě chovu psů s průkazem původu je nutné mít registrovanou chovatelskou stanici u Českomoravské kynologické unie. Všechna narozená štěňata se pak zapsují na tuto chovatelskou stanici. Pokud chovatel chce využít k chovu fenu, která není jeho, musí to být na základě písemné smlouvy o zapůjčení feny do chovu. Písemná smlouva se dokládá Plemenné knize Českého kynologického svazu. Jinak to ani nejde, leda by se jednalo o psy bez průkazu původu a tedy bez záruky exteriérových i povahových vlastností daného plemene. Smlouva by měla řešit také vlastnictví štěňat. Pokud ve smlouvě o pronájmu feny do chovu není nic uvedeno, narozená štěňata jsou majetkem majitele feny (i když zapsaná jsou na chovatelskou stanici toho, kdo si fenu do chovu půjčil). Smlouva by měla obsahovat také finanční vyrovnání za zapůjčení feny, minimálně pokud jde o náklady na veterinární péči o fenu v souvislosti s porodem. Velmi doporučuji smlouvu o pronájmu feny do chovu konzultovat s advokátem znalým problematiky. Volně stažitelné smlouvy (ani ta na stránkách ČKS) řadu otázek vůbec neřeší.

Smlouva o krytí

Smlouva o krytí bývá velmi často ústní. Hlavním bodem je cena krytí (zda je to “za skok” nebo za každé narozené štěně, nebo kombinovaně). Každý chovatelský klub má trochu jiné zvyklosti, někde je zvykem platit při krytí, jinde až po narození štěňat a zápisu do Plemenné knihy ČKS. Rozhodně je vhodné se dohodnout předem - mezi majitelem chovné feny a chovného psa, a předejít sporům a placení advokáta. Dohodněte si nejen kdy se bude platit, ale také kolik. Důležitou otázkou je také situace, kdy fena nezabřezne. Zda se v tom případě platba za krytí vrátí, nebo zda dojde k opakovanému spojení bez další platby, nebo zda se prostě platí za každé krytí, ať to dopadne jakkoli. Pokud nechcete sepisovat smlouvu, jako právník mohu majiteli psa doporučit zapsat základní rysy domluvy do Knihy krytí a nechat záznam podepsat majitelem nebo nájemcem feny.