O ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘI

Mgr. Jana Krouman

Založila jsem vlastní advokátní kancelář, abych mohla mít přímý vliv na kvalitu a způsob služeb poskytovaných klientům. Zaměřuji se na témata propojující osobní a obchodní právo, myslím, že život se nedá dokonale škatulkovat a v život přináší obvykle více věcí, problémů a příležitostí současně.

Dlouhodobě spolupracuji se vzdělávací agenturou Tempo Training and Consultuing, a to především v oblasti pracovního práva.

Mimo práci se zabývám výcvikem velkých kníračů na vrcholové úrovni a jejich chovem.

Tým kanceláře zahrnuje asistentku, tři právní praktikanty a trvale spolupracující advokátku. Mým cílem je rozvíjet kancelář dostatečně rychle, ale na pevných základech a důvěře v kvalitní práci a znalosti.