O ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘI

Mgr. Jana Krouman

Založila jsem vlastní advokátní kancelář, abych mohla mít přímý vliv na kvalitu a způsob služeb poskytovaných klientům. Zaměřuji se na témata propojující osobní a obchodní právo, myslím, že život se nedá dokonale škatulkovat a přináší obvykle více problémů a příležitostí současně. Vím, že dokonalé právní řešení nemusí být k žití. Hledám řešení, se kterým se dá žít, pracovat a milovat.

Dlouhodobě spolupracuji se vzdělávací agenturou Tempo Training and Consultuing, a. s., a to především v oblasti pracovního práva. Spolupracuji také s Oldřich Janda Consultancy, s. r. o., zejména v oblasti ochrany osobních údajů a poradenství pro podnikatele.

Mimo práci se zabývám výcvikem velkých kníračů na vrcholové úrovni a jejich chovem. Proto jsou mi velmi blízké právní problémy spojené s chovem a držením psů, včetně přestupků a trestního řízení, kde psi figurují.

Tým kanceláře zahrnuje asistentku, tři právní praktikanty a trvale spolupracující advokátku. Mým cílem je rozvíjet kancelář dostatečně rychle, ale na pevných základech a důvěře v kvalitní práci a znalosti.