CENY PRÁVNÍCH SLUŽEB

První konzultace Pokud bude uzavřena plná moc, popř. bude dohodnuta spolupráce, pak je první konzultace zdarma. 1 000 Kč / 30 minut nebo zdarma
Smluvní hodinová sazba V odůvodněných případech lze poskytnout právní služby za sníženou cenu. 2 500 Kč / 60 minut
Náhrada zmeškaného času V případě nutnosti jednat mimo kancelář a mimo Brno, je sjednána náhrada zmeškaného času (každých započatých 15 minut) a náklady na cestu 10 Kč/km nebo dle jízdného. 250 Kč za 15 minut
Jednorázová smluvní odměna Jedná se o pevnou částkou za předem dohodnutý rozsah právní služby, např. sepis listiny/smlouvy nebo za zastupování u rozvodu, návrhu na úpravu poměrů nezletilých dětí, založení SRO ap. dle konkrétního případu
Příklad jednorázové smluvní odměny - koupě / prodej nemovitosti Sepis kupní smlouvy při koupi / prodeji nemovitosti a smlouvy o úschově kupní ceny (včetně ceny za úschovu), případně revize rezervační, kupní a úchovní smlouvy. (S výhradou složitého financování nebo mnoha právních vad). od 9 900 Kč
Příklad jednorázové smluvní odměny - úprava poměrů dětí Návrh na úpravu poměrů nezletilých dětí (svěření do péče a styk s druhým rodičem), popř. vyjádření k návrhu druhého rodiče. Stanovení výživného pro děti. Jedno jednání u soudu nebo OSPOD. od 7 900 Kč

Ceny jsou konečné. Nepřipočítává se DPH.