CENY PRÁVNÍCH SLUŽEB

První konzultace Pokud bude uzavřena plná moc, popř. bude dohodnuta spolupráce, pak je první konzultace zdarma. 1 000 Kč / 45 minut nebo zdarma
Smluvní hodinová sazba V odůvodněných případech lze poskytnout právní služby za sníženou cenu. 1 900 Kč / 60 minut
Jednorázová smluvní odměna Jedná se o pevnou částkou za předem dohodnutý rozsah právní služby, např. sepis listiny/smlouvy nebo za zastupování u rozvodu, návrhu na úpravu poměrů nezletilých dětí, založení SRO ap. dle konkrétního případu
Náhrada zmeškaného času V případě nutnosti jednat mimo kancelář a mimo Brno, je sjednána náhrada zmeškaného času a náklady na cestu 10 Kč/km nebo dle jízdného. 200 Kč za 20 minut